This website requires cookies to provide all of its features. By using our website, you agree to our use of cookies - Learn more - Hide this message

Service en onderhoud

Naast het uitzetten en “bechippen” van minicontainers en het plaatsen van ondergrondse (pers)containers, verzorgen we voor gemeenten, binnen een zogeheten “Full Service” concept, het totale pakket van administratieve en operationele werkzaamheden rond het beheer van boven- en ondergrondse containerparken.

Gedurende de binnen een dergelijke “Full Service” overeenkomst overeengekomen periode zorgen we via een no-nonsense formule voor het probleemloos functioneren van inzamelsystemen inclusief management, onderhoud en beheer van de inzamelmiddelen en eventuele toegangscontrole systemen.

Het serviceteam is uitgerust met de nieuwste equipment waarmee op ieder gewenst moment en tijdstip beheer- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. De werkzaamheden kunnen bestaan uit:

  • Preventief onderhoud
  • Correctief onderhoud
  • Eerste- en tweedelijns support
  • Herschikken en uitwisselen bestaande containerafvalsystemen

onderhoud-containers

Ons serviceteam is samengesteld uit verschillende complementaire disciplines, zoals constructeurs, elektriciens, werktuigbouwkundigen, planners, chauffeurs en onderhoudsmedewerkers. Zij worden bij grote projecten ondersteund door de Research & Development afdeling, onze productiefaciliteit in Duitsland en projectleiders.

Preventief onderhoud

Het voorkomen van storingen start bij het technische ontwerp. Engels ontwerpt conform een benadering waarbij expliciet rekening wordt gehouden met risico’s en onzekerheden. Ook wel probabilistisch ontwerpen genoemd. Daarnaast wordt uitgebreid getest alvorens de producten vrijgegeven worden voor uitlevering. Vanaf het uitleveren en plaatsen, wordt er door het monitoren van de electronica ingeschat en berekend of er onderhoud nodig is. Zo kan men al reageren voor de storing heeft plaatsgevonden. Een concreet voorbeeld is de accuspanning bij de Logipers. Door het meten van de accuspanning en automatisch rapporteren bij een te lage spanning, kan er ingegrepen worden als de spanning te laag wordt. Dit kan door ter plaatse te kijken of de container goed is teruggeplaatst op de contactpunten, of de zonnepanelen nog goed werken, of dat de levensduur van de accu niet optimaal meer is.

Correctief onderhoud

Op het moment dat er een storing optreedt, kunnen wij u volledig ontzorgen. Afhankelijk van uw specifieke situatie bepalen we binnen welke responstijd geacteerd dient te worden. Dit leggen we dan contractueel vast en borgen we in onze organisatie, zodat er voldoende mensen en middelen beschikbaar zijn om de contractafspraken na te komen.

onderhoud ondergrondse containersEerste- en tweedelijns support

Eerste- en tweedelijns support zijn beide in te vullen door Engels. Heeft u een eigen eerstelijns support? Of heeft u een eigen tweedelijns support? Of wenst u dat wij uw monteurs opleiden om de tweedelijns support in te kunnen vullen? Gezamenlijk bepalen wij wat het beste aansluit bij uw omstandigheden en langetermijn wensen. Engels heeft ruime ervaring in zowel eerste- als tweedelijns support. Om enkele voorbeelden te noemen: voor de gemeente Drimmelen voeren wij zowel het eerste- als tweedelijns support uit (minicontainers en ondergrondse containers). Voor de gemeenten Utrecht en Groningen vullen we de tweedelijns support in.

Herschikken en uitwisselen bestaande containerafvalsystemen

Door het analyseren van vulgraden van containers met verschillende fracties kan de locatie geoptimaliseerd worden. Dit is nodig als blijkt dat de inzamelcapaciteit niet aansluit bij de behoefte van de afvalaanbieder. Hier spelen wij op in met ons serviceteam door zuilen met inwerpfracties uit te wisselen of uit te breiden. Het voordeel van onze modulaire zuil is dat deze met slechts drie bouten te (de-) monteren is. Hierdoor is het niet nodig met de volledige container van locatie A naar B te rijden en worden kosten bespaard. In combinatie met een duidelijke planning is het mogelijk in een relatief kort tijdsbestek en met minimale kosten uw containerpark efficiënter in te zetten. Het aantal ledigingen en vervoersbewegingen wordt hierdoor teruggebracht.

Copyright © 2018 Engels. All rights reserved.